بای بای ما رفتیم..

زندگی پر از تجربه ست.. پر از آزمون و خطاست.. مهم اینه که آخرش چی میشه

گاهی اوقات توی زندگی آدم اتفاقاتی میوفته که همش درسه.. مدتها بود سر موضوعی با خودم کشمکش داشتم.. پیش چند تا مشاور رفتم با دوستام مشورت کردم اما حرفاشون با احساسات من مطابقت نداشت.. شاید نمی تونستم اشتباهمو بپذیرم.....دوست داشتم طرف مقابلم همونطور باشه که من دوست دارم اما بالاخره فهمیدم قبول یه اشتباه بهتر از تکرار مجدد اونه..البته به خیر گذشت و من از این بابت خوشحالم و باز به تکرار همیشه میگم : خدای خوبم ممنونم ممنون !

 


 

دل گویه : دل کبوتر نیست که چو برخاست نشیند.. از گوشه ی بامی که پریدیم.. پریدیم

 

بعدا نوشت : راست میگن حریف قَدَررش خووبه .. ضعیف تر از اون چیزی بودی که فک میکردم ابرو

 

پ.ن : نیشخند

 

 

یه خرده بعدا نوشت: به این نتیجه رسیدم مخ بعضیااا نه تنها تااب داره .. سرسره هم داره..الاکلنگم داره..لااامصب واسه خودش شهر بازیه قهقهه

 

واگویه: آی منی که تا منی دوست نما و دشمنی  !  خدایی امروز با حرفات خیلی منو خندوندی.. روحت شاد!خنده

/ 0 نظر / 66 بازدید